You need to login before answering these questions


Biologi (Biology) K1 Percubaan SPM Kelantan 2016

35f53bf8c2507fcb0cbb2a6eee27ba97.png

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)
CAWANGAN KELANTAN


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
2016BIOLOGI

KERTAS 1

Masa : Satu Jam Lima Belas MinitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan:

 1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu.
 2. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.
 3. Jawab semua soalan.
 4. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas soalan objektif.
 5. Hitamkan satu ruang sahaja bagi setiap soalan.

1

Antara berikut, organel yang manakah dapat diperhatikan di bawah mikroskop cahaya dan boleh didapati dalam sel haiwan dan sel tumbuhan?

2

Semasa metamorphosis, apabila seekor berudu bertukar menjadi seekor katak, organel yang terdapat dalam seekor berudu akan mencernakan ekornya.

Organel manakah yang terlibat dalam proses itu?

3

Rajah 1 menunjukkan satu carta pai bagi kepadatan tiga jenis organel di dalam sel Q.

131d41923cd36ff529d73ed7f0d2ffbf.png

Apakah sel Q?

4

Antara pernyataan berikut, yang manakah betul mengenai fungsi rawan?

5

Rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji proses osmosis

c35f0fe7d34d380013bef295a7e5a8a6.png

Apakah pemerhatian yang dapat dibuat selepas satu jam?

6

Rajah 3 menunjukkan perubahan keadaan satu sel tumbuhan selepas direndam di dalam suatu larutan hipertonik selama satu jam.

92975a670406a02116e9da00dc5ab09b.png

Apakah yang dialami oleh sel tumbuhan ini sekiranya dipindahkan kedalam larutan hipotonik?

7

Pernyataan berikut adalah ciri-ciri bagi suatu proses.

 • Proses pengangkutan berlaku sehingga mencapai keseimbangan dinamik
 • Molekul bergerak melalui protein pembawa atau protein liang
 • Tidak dipengaruhi oleh kehadiran perencat

Apakah proses tersebut?

8

Mengapakah maltase hanya dapat menguraikan maltosa tetapi tidak dapat menguraikan kanji?

9

Rajah 4 menunjukkan struktur enzim pada suhu 26 °C dan pada suhu 60 °C .

c7e537886bee76d5d885544da3396fbb.png

10

Sel yang terdiri dari satu set kromosom yang tidak berpasangan dikenali sebagai

11

Antara proses berikut, yang manakah melibatkan pembahagian mitosis?

12

Rajah 5 menunjukkan satu fasa dalam pembahagian sel secara meiosis bagi suatu sel organisma

108f9490e7734056cbff976513aa3a71.png

Apakah yang terhasil selepas proses di atas?

13

Bilangan kromosom diploid kucing ialah 38. Jika pasangan kromosom homolog tidak terpisah semasa meiosis I, berapakah bilangan kromosom yang didapati di dalam garnet?

14

Seorang peladang mahu mengusahakan tanaman tomato untuk tujuan komersial melalui teknik kultur tisu.

Apakah kelebihan teknik ini ?

I    Dapat mengekalkan trait yang baik daripada sel induk

II   Berlaku variasi genetik

III  Mengambil masa yang pendek untuk pokok menjadi matang

IV   Menghasilkan banyak anak pokok tomato dalam masa yang pendek

15

Antara berikut, piramid makanan yang manakah memenuhi keperluan seorang kanak-kanak yang sedang membesar?

16

Pernyataan di bawah merujuk kepada kesan pengambilan vitamin yang berlebihan

 • Pengumpulan kalsium berlebihan dalam darah dan tisu lembut
 • Menjejaskan fungsi otot dan tisu jantung

Apakah jenis vitamin yang terlibat?

17

Rajah 6 menunjukkan keratan membujur bagi satu vilus usus kecil manusia.

1c3bb67084a5900819eb7f8d8750986b.png

18

Antara berikut, yang manakah tidak benar mengenai kolon?

19

Rajah 7 menunjukkan penanaman sayur-sayuran secara hidroponik

bda56a7ecfc99ccdde4fe3c90ea92d00.png

Mengapakah kaedah hidroponik merupakan pilihan yang lebih baik berbanding dengan penanaman sayuran di atas tanah?

I    Kualiti tanaman lebih tinggi kerana pembekalan nutrien dapat dikawal

II   Kos penanaman boleh dikurangkan

III  Menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi terhadap penyakit dan perubahan cuaca 

IV   Sayuran boleh ditanam dan dikutip sepanjang tahun

20

Asid laktik terkumpul di dalam otot seorang perenang selepas mengambil bahagian dalam acara 100 m gaya bebas. Antara berikut yang manakah menyumbang kepada situasi tersebut?

21

Rajah 8 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji proses berkaitan dengan respirasi anaerob pada yis.

15fb5d6cbf6d28cc7f3428b504f6e650.png

Apakah yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat.

22

Jadual 1 menunjukkan populasi Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum yang dikultur di dalam kelalang yang sama untuk suatu tempoh masa tertentu

2fd8f647c9624a3faa5d29f6c7aded66.png

Pernyataan manakah yang benar tentang interaksi itu?

23

Rajah 9 menunjukkan satu siratan makanan dalam suatu ekosistem.

045d1f1ade68b4620a9b8435e45cb240.png

Antara yang berikut, yang manakah mewakili pengguna sekunder?

24

Pernyataan berikut menghuraikan satu kesan yang tidak diingini ke atas alam sekitar yang disebabkan oleh aktiviti manusia.

 • Tanah berasid membebaskan ion logam berat dari tanah yang melarut resap ke dalam sungai dan tasik
 • Selusur besi, kuprum dan aluminium terkakis dan berkumpul dalam tasik dan kolam

Apakah kesan yang tidak diingini ini?

25

Di dalam eksperimen untuk menentukan Keperluan Oksigen Biokimia (BOD), sampel dari air tasik didapati mempunyai nilai BOD yang tinggi.

I     Air tersebut tercemar

II   Bilangan organisma akuatik rendah

III  Air tersebut mempunyai kandungan oksigen yang tinggi

IV   Terdapat mikroorganisma berlebihan

Apakah yang diterangkan oleh situasi di atas?

26

Sel darah manakah menghasilkan heparin?

27

Penyataan berikut adalah ciri- ciri darah yang diangkut oleh suatu salur darah dalam badan manusia.

 • Kepekatan oksigen yang tinggi
 • Kepekatan karbon dioksida yang rendah
 • Tekanan darah rendah

Apakah salur darah ini?

28

Organisma manakah yang mempunyai nisbah jumlah luas permukaan per isipadu (JLP/I) yang paling besar?

29

Rajah 10 menunjukkan jantung manusia.

0d0f1cb63c80a607ac23f2440f4fc574.png

Apakah P?

30

Rajah 11 menunjukkan pergerakan air dalam xylem

e6723c013abc63ce4952a8be61141772.png

Apakah daya Y dan daya Z?

31

Rajah 12 menunjukkan rangka manusia

367766e90fc002c0228746751ab44ef3.png

Antara tulang, A, B, C dan D, manakah yang membentuk sebahagian daripada rangka paksi?

32

Seorang mangsa kemalangan mengalami kecederaan pada kepalanya dan mengalami kesesakan nafas. Bahagian manakah pada Rajah 13 yang berlabel A hingga D yang tercedera?

4e2eb794eeea2bcc4b812c3db0625115.png

33

Pasangan tulang manakah yang membentuk sendi lesung?

34

Rajah 14 menunjukkan vertebra lumbar.

532dba5a49122ae3157b75c814e7b38c.png

Apakah sebab Z mempunyai saiz yang lebih besar berbanding dengan vertebra lain?

35

Di dalam pembengkokan lengan, sepasang otot akan bertindak secara berlawanan. Di antara berikut yang manakah mewakili otot yang mengecut dan mengendur semasa tindakan ini?

36

Seorang pelajar memerhati seeker ikan berenang dalam keadaan tidak terkawal. Dia mendapati sirip pektoral dan sirip pelvis ikan itu cedera.

Rajah yang manakah menunjukkan pergerakan ikan itu?

37

Rajah 15 menunjukkan struktur yang terlibat dalam tindakan refleks.

6c54b11d1ef578bee12a50fed321b11c.png

Antara berikut, manakah menuniukkan urutan yang betul bagi tindakan di atas?

38
Pemeriksaan doktor mendapati seorang pesakit telah
mengalami kerosakan pada pankreas dan perlu dibuang.

Antara berikut, manakah yang perlu dilakukan oleh pesakit itu untuk mengekalkan aras gula darah yang normal?

39

Rajah 16 di bawah menunjukkan struktur bonggol sinaps. Apakah P dan fungsinya?

8d8ea3dabe177dd3efcb4261789370d9.png

40

Rajah 17 menunjukkan proses pembentukan sperma.

211a90f2fd55bb9f3f16739ec71e71a5.png

Apakah proses yang berlabel P, Q, R dan S?

41

Rajah 18 di bawah menunjukkan struktur yang berlabel daripada 1 hingga 4 pada fetus manusia yang berusia 5 bulan. Berdasarkan kenyataan yang berikut, manakah yang tidak benar tentang fungsi struktur yang berlabel?

5aaa92056c05c59460432c07e398e84d.png

42

Rajah 19 menunjukkan keratan rentas suatu ovul. Struktur yang berlabel X menjalani mitosis tiga kali dengan jayanya untuk menghasilkan

82976e22ef4ad2933f2cc6a593fef7d1.png

43

Rajah 20 menunjukkan perkembangan pada pundi embrio di dalam tumbuhan selepas persenyawaan. Yang manakah di antara berikut adalah benar?

b3c65c9dd6f351892ca488b542db7322.png


LabelBahagian
IPKotiledon
IIQPlumul
IIIRHipokotil
IVSEndosperma

44

Rajah 21 menunjukkan satu peringkat pada bahagian bunga semasa pembiakan.

da25fce57392afd8af78a1c4b8ecc015.png

Antara yang berikut, apakah yang diwakili oleh X?

45

Rajah 22 menunjukkan keratan memanjang sekuntum bunga

90ce3390410949106f6fb7e8c139671c.png

Bunga itu dipotong pada X.

Pernyataan manakah yang benar.

46

Rajah 22 menunjukkan keratan rentas dikotiledon yang telah mengalami pertumbuhan sekunder.

8c36146eb22f2e0aa4bcb5d78bbf5844.png

Susunan tisu-tisu yang manakah betul?

47

Seorang kanak-kanak lelaki mempunyai kumpulan darah B dan kakaknya mempunyai kumpulan darah A. Kombinasi genotip manakah yang betul yang dipunyai oleh ibu bapa mereka?

48

Seorang budak perempuan mengidap penyakit anaemia sel sabit.

Apakah yang menyebabkan penyakit ini?

49

Ciri manakah yang menunjukkan variasi selanjar

50

49cd662568d3ee1b25bfa7ced394a374.png

Berikut adalah maklumat tentang dua individu, P dan Q

Apakah faktor yang menyebabkan perbezaan trait untuk kedua-dua individu ?

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer