You need to login before answering these questions


Bahasa Melayu (Modul Pengajaran - Kata Majmuk)

Soalan Kata Majmuk

Sumber: Modul Pengajaran Hikmah 2012


1

__________ syarikat itu bercuti pada hari Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga.

2

Guru besar terpaksa mengadakan sesi __________ dengan wartawan untuk menjelaskan perkara yang sebenar.

3

Penduduk di kawasan hulu sungai itu mendapat bekalan air daripada __________ yang terdapat di kaki bukit.

4

Pemain bola keranjang yang __________ itu kini telah bersara.

5

Pihak penganjur __________ untuk memastikan keselamatan peserta yang mengikut perkhemahan itu.

6

Faruk menyimpan __________ yang diberi oleh ibunya sebelum ke sekolah.

7

Murid-murid Tahun Enam Mawar menjalani ujian akhir tahun di __________.

8

Kita janganlah mengikut __________ supaya tidak menyesal pada kemudian hari.

9

En. Azizi mengarahkan pekerjanya menurunkan suhu __________ di pejabat untuk mengurangkan kos elektrik.

10

Sekumpulan tentera sedang berlatih menembak di __________ di PULADA Ulu Tiram.

Suggest answer